نظام بروکراتیک تصمیم گیری در سیاست انرژی روسیه
نظام بروکراتیک تصمیم گیری در سیاست انرژی روسیه

قدرت احمدیان؛ ندا غلامی

دوره 24، شماره 103 ، آذر 1397، ، صفحه 1-32

چکیده
  تشکیل اوپک و سپس بهره ­برداری از نفت به عنوان یک ابزار فشار توسط کشورهای عرب برای مقابله با رژیم صهیونیستی در اوایل دهه 70میلادی نمونه آشکاری از اهمیت سیاسی نفت بود. در عصر جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی ...  بیشتر