تحول در موازنه آفند-پدافند روسیه و ایران
تحول در موازنه آفند-پدافند روسیه و ایران

سکینه هاشمی؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایش اردستانی

دوره 28، شماره 117 ، خرداد 1401، ، صفحه 49-70

چکیده
  گسترش ناتو و اتحادیه اروپایی به شرق با دامن‏زدن به فضای عدم‏قطعیت راهبردی در مناسبات دولت‏های غربی با روسیه به بهای تشدید معضل امنیت در سراسر اوراسیای مرکزی تمام شده و مسکو را به اتخاذ تصمیم‏های ...  بیشتر
سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی
سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی

انیس پورخسروانی؛ محمد توحیدفام

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-31

چکیده
  امنیت آب، انرژی و غذای کشورهای آسیای مرکزی به‏دلیل ماهیت به‏شدت یکپارچه سازه‌های آبی و هیدروپلیتیک پیچیده و دستکاری‏شده منطقه به‏طور بالقوه تحت تأثیر تغییرات حتی اندک در سیاست آبی هر یک از این ...  بیشتر