نویسنده = مسلم کرم زادی
تعداد مقالات: 2
1. آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی

دوره 24، شماره 102، پاییز 1397، صفحه 155-184

مسلم کرم زادی


2. تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان

دوره 23، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 67-97

مسلم کرم زادی؛ فهیمه خوانساری فرد