آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی
آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی

مسلم کرم زادی

دوره 24، شماره 102 ، مهر 1397، ، صفحه 155-184

چکیده
  آب در همه ابعاد زندگی انسان نقش حیاتی دارد و برای توسعه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و توسعه انسانی ضروری است. آب قابل استفاده انسان منبع کمیابی است که توزیع ناموزونی دارد و در بسیاری نقاط جهان، مانند مناطق ...  بیشتر
تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان
تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان

مسلم کرم زادی؛ فهیمه خوانساری فرد

دوره 23، شماره 98 ، مرداد 1396، ، صفحه 67-97

چکیده
  مسئله دولت‌های غیررسمی و بدون شناسایی که هم‌زمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خلأ قدرت به وجود آمده، براساس منازعات قومی موجود در برخی از جمهوری‌های تازه استقلال یافته شکل گرفتند؛ از جمله مسائل ...  بیشتر