کلیدواژه‌ها = جمهوری آذربایجان
تعداد مقالات: 7
1. مدیریت آب در جمهوری آذربایجان

دوره 24، شماره 102، پاییز 1397، صفحه 125-155

مرضیه شیرزادی؛ محمد جواد حق شناس


2. کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی

دوره 22، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 97-136

الهه کولایی؛ محسن اسلامی؛ قاسم اصولی


3. جنبش گولن و عملکرد آن در جمهوری آذربایجان از منظر نظریه بسیج منابع و تعهد اجتماعی

دوره 20، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 113-40

سید احمد نکویی؛ میرهادی موسوی قرالری