نقش سازمان پیمان امنیت جمعی در امنیت اوراسیای مرکزی
نقش سازمان پیمان امنیت جمعی در امنیت اوراسیای مرکزی
دوره 17، شماره 76 ، اسفند 1390، صفحه 1-21

چکیده
    تنظیم روابط با قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای از جمله روسیه یکی از موضوع‌های مهم در روابط خارجی دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقلال بوده است. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل مشکلات ...  بیشتر
امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا
امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا
دوره 17، شماره 76 ، اسفند 1390، صفحه 23-43

چکیده
  در بسیاری از مباحث و متون روابط بین‌الملل از مفهوم امنیت عموماً به معنای توانایی مقابله با تهدید مسلحانه نام برده می‌شود در حالی که کمبود و یا کمیاب بودن منابع انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز منازعات ...  بیشتر
انقلاب‌های رنگی و براندازی دولت‌های مدل (مطالعه تیپولوژی کشورهای مدل)
انقلاب‌های رنگی و براندازی دولت‌های مدل (مطالعه تیپولوژی کشورهای مدل)
دوره 17، شماره 76 ، اسفند 1390، صفحه 45-70

چکیده
  براندازی نرم مفهومی است که در چند سال اخیر جایگاه مهمی را در ادبیات روابط‌بین‌الملل به خود اختصاص داده است. ناآرامی‌های دهه‌های گذشته در  برخی از کشور‌های منطقه اورآسیا و قفقاز و نوع تحولات و شیوه ...  بیشتر
تحلیل هویت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی با استفاده از نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی
تحلیل هویت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی با استفاده از نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی
دوره 17، شماره 76 ، اسفند 1390، صفحه 71-93

چکیده
  ویژگی‌ها و میزان وابستگی جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین  سیاسی _ امنیتی یک کشور به یک منطقه یا کشوری دیگر هویت ژئوپلیتیک آن را مشخص می‌کند. در واقع، منظور از هویت ژئوپلیتیک این است که یک کشور ...  بیشتر
روابط منطقه‌ای فدراسیون روسیه: عوامل تاثیرگذار و متغیرهای دخیل
روابط منطقه‌ای فدراسیون روسیه: عوامل تاثیرگذار و متغیرهای دخیل
دوره 17، شماره 76 ، اسفند 1390، صفحه 95-124

چکیده
  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شرایط متفاوتی را پیش روی کشورهای پیشین اتحاد قرار داد که فدراسیون روسیه نیز یکی از این کشورها بود. چالش‌های فراوانی که روسیه در ابتدای فروپاشی با آنها دست به گریبان بود، بر ...  بیشتر
نگاه اجمالی به همگرایی‌های جدید در اوراسیای مرکزی و چالش‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران
نگاه اجمالی به همگرایی‌های جدید در اوراسیای مرکزی و چالش‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران
دوره 17، شماره 76 ، اسفند 1390، صفحه 125-145

چکیده
  بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل خلاء ژئوپلیتیک به وجود آمده در اوراسیای مرکزی، این مجموعه جغرافیایی به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رقابت ژئوپلیتیک بین بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل ...  بیشتر
تاثیر شکاف‌های اجتماعی- سیاسی در شکل‌گیری هویت سیاسی جامعه داغستان
تاثیر شکاف‌های اجتماعی- سیاسی در شکل‌گیری هویت سیاسی جامعه داغستان
دوره 17، شماره 76 ، اسفند 1390، صفحه 147-166

چکیده
  جمهوری داغستان بهعنوانسنتی‌ترین و دیندارترین مسلمان نشین فدراسیون روسیه شناخته شده است. در همین حال، این جمهوری محل شکاف‌های متقاطع و انباشته‌شده  اجتماعی- سیاسی بوده و تراکم این شکاف‌ها جامعه ...  بیشتر