کلیدواژه‌ها = قدرت هوشمند
تعداد مقالات: 3
1. راهبردهای سیاست خارجی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 23، شماره 97، بهار 1396، صفحه 71-100

محمدرضا دهشیری؛ محمدحسین نشاسته سازان


2. دیپلماسی هوشمندانه و مدیریت مسائل دریای خزر

دوره 22، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 159-191

مهدی هدایتی شهیدانی


3. تاثیر قدرت هوشمند بازیگران سازمان همکاری شانگهای و بریکس بر دینامیک سیکل قدرت

دوره 21، شماره 92، زمستان 1394، صفحه 167-198

عنایت‌اله یزدانی؛ سید محمد حسین حسینی