کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 13
1. هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا

دوره 25، شماره 105، بهار 1398، صفحه 133-160

جهانگیر کرمی؛ پریسا شاه محمدی


2. رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی

دوره 22، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 33-64

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی


3. تبیین دیپلماسی جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان

دوره 22، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 71-102

نوذر شفیعی؛ روح الله صالحی دولت آباد


5. تحولات ژئوپلتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 37-64

حمید حکیم؛ اصغر جعفری ولدانی