هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا
1. هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا

جهانگیر کرمی؛ پریسا شاه محمدی

دوره 25، شماره 105 ، بهار 1398، ، صفحه 133-160

چکیده
  برخی واقعیت ­ها، داده ­ها و ادعاهای مطرح شده از سوی صاحب­ نظران سیاست بین‌الملل نشان می­ دهد که چین در مسیر قدرتمندی و در پی آن، هژمونی قرار گرفته و خیزش این دولت، چه مسالمت ­­آمیز و چه چالش­ ...  بیشتر
رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی
2. رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی

دوره 22، شماره 95 ، پاییز 1395، ، صفحه 33-64

چکیده
  کاربرد سیاست‌های نئومرکانتیلیست از سوی قدرت‌های بزرگ دال بر ناکارآمدی طرح‌های مرکانتیلیست استثماری قرن گذشته و ظهور عصر جدیدی از کشمکش و رقابت برای برقراری تعادل تجاری و حداکثرسازی منافع اقتصادی ...  بیشتر
تبیین دیپلماسی جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان
3. تبیین دیپلماسی جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان

نوذر شفیعی؛ روح الله صالحی دولت آباد

دوره 22، شماره 94 ، تابستان 1395، ، صفحه 71-102

چکیده
    توسعه بی‌سابقه روابط چین و افغانستان طی سال‌های اخیر و ورود چین به عرصه تحولات سیاسی افغانستان به عنوان یک بازیگر بی‌طرف حکایت از تکاپوی چین برای ایفای نقشی فعال در عرصه افغانستان آن هم پس از ...  بیشتر
تجزیه و تحلیل تاثیر اندیشه نئواوراسیاگرایی بر سیاست خارجی روسیه در بحران اوکراین 2014
4. تجزیه و تحلیل تاثیر اندیشه نئواوراسیاگرایی بر سیاست خارجی روسیه در بحران اوکراین 2014

علی علی حسینی؛ حسن آئینه وند

دوره 21، شماره 92 ، زمستان 1394، ، صفحه 131-165

چکیده
  در سال‌های اخیر تفکر اوراسیاگرایی بیش از هر اندیشه دیگری به سیاست خارجی روسیه به‌ویژه در مناطق خارج نزدیک جهت می‌دهد. این اندیشه بر این باور است که باید در برابر جهان تک‌قطبی ایستاد. به عقیده ولادیمیر ...  بیشتر
تحولات ژئوپلتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران
5. تحولات ژئوپلتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران

حمید حکیم؛ اصغر جعفری ولدانی

دوره 21، شماره 91 ، پاییز 1394، ، صفحه 37-64

چکیده
  قفقاز جنوبی به لحاظ ژئوپلیتیک همواره از اهمیتی خاص برخوردار بوده و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییرات ژئوپلیتیک صورت گرفته در منطقه قفقاز، عاملی بود که باعث اهمیت و تأثیرگذاری بیشتر عوامل ژئوپلیتیک ...  بیشتر
تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر واقع‎گرایی ساختاری تدافعی
6. تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر واقع‎گرایی ساختاری تدافعی
دوره 20، شماره 87 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-32

چکیده
  اهمیت اوکراین به عنوان یکی از بین‎المللی‎ترین کشورهای جهان به واسطه ویژگی‎های«ژئوپلیتیک»، «ژئواستراتژیک» و «ژئواکونومیک» باعث شده تا این منطقه را به یکی از مهم‎ترین محورهای ...  بیشتر
ضرورت‌ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی
7. ضرورت‌ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی
دوره 20، شماره 87 ، پاییز 1393، ، صفحه 125-148

چکیده
  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحول بسیار مهمی را در محیط امنیتی مناطق جداشده از آن از جمله قفقازجنوبی به جا گذاشت. پدیداری سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقازجنوبی موجب گردید تا معادلات ...  بیشتر
تاثیر جایگاه خطوط لوله انرژی بر ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی و قفقاز
8. تاثیر جایگاه خطوط لوله انرژی بر ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

سید محمدرضا موسوی

دوره 18، شماره 80 ، زمستان 1391، ، صفحه 147-169

چکیده
  قبل از فروپاشیاتحاد جماهیر شوروی، خطوط لوله انرژی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در انحصار روس‌ها قرار داشت و ژئوپلیتیک این منطقه  تنها شاهد حضور یک قدرت منطقه‌ای(روس‌ها) بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ...  بیشتر
رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی
9. رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی
دوره 18، شماره 79 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  از دیرباز همواره رقابت میان قدرت‌های بزرگ در قالب بازیگران مختلف و به صورت گسترده وجود داشته است. در این فرایند، قدرت‌های بزرگ به دنبال گسترش حوزه نفوذ و سیطره خود بر نقاط و حوزه‌های مختلف جهان بوده‌اند. ...  بیشتر
چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز
10. چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز
دوره 18، شماره 79 ، پاییز 1391، ، صفحه 83-3

چکیده
  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و طرح نظریه ژئوپلیتیک نظام نوین جهانی، اگر چه جهان منتهی به نظمی فراگیر نشد، اما تدوین استراتژی‌ها در جهان از فرایند جهانی شدن تاثیر به سزایی پذیرفت. در این راستا هر یک ...  بیشتر
تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏باغ
11. تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏باغ
دوره 16، شماره 69 ، بهار 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
   ناگورنو- قره‏باغ (قره‏باغ کوهستانی)، منطقه خودمختار ارمنی‏نشین در غرب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرزهای ارمنستان است. این منطقه توسط ارمنی‏های محلی کنترل می‏شود. با این وجود، نه ارمنستان ...  بیشتر
اهداف و منافع چین در آسیای مرکزی پس از یازده سپتامبر؛ از همکاری و همجواری تا دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی
12. اهداف و منافع چین در آسیای مرکزی پس از یازده سپتامبر؛ از همکاری و همجواری تا دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی
دوره 16، شماره 69 ، بهار 1389، ، صفحه 75-88

چکیده
  همجواری و هم مرز بودن چین با کشورهای منطقه آسیای مرکزی توام با رشد سریع اقتصادی این کشور، شرایط خاصی را بر روابط این کشورها با چین موجب شده است. به طور کلی روابط دوجانبه چین و کشورهای این منطقه از روند ...  بیشتر
عوامل ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
13. عوامل ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
دوره 15، شماره 65 ، بهار 1388، ، صفحه 71-89

چکیده
  امروزه نقش هر کشور در سیاست‌‌های جهانی تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی است و  جغرافی‌دانان سیاسی معتقدند که قدرت هر کشور به شدت از محیط جغرافیایی‌ آن تأثیر می‌پذیرد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ...  بیشتر