رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی
رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی
دوره 18، شماره 79 ، آذر 1391، صفحه 1-24

چکیده
  از دیرباز همواره رقابت میان قدرت‌های بزرگ در قالب بازیگران مختلف و به صورت گسترده وجود داشته است. در این فرایند، قدرت‌های بزرگ به دنبال گسترش حوزه نفوذ و سیطره خود بر نقاط و حوزه‌های مختلف جهان بوده‌اند. ...  بیشتر
حوادث بدخشان؛ ریشهها و پیامدها
حوادث بدخشان؛ ریشهها و پیامدها
دوره 18، شماره 79 ، آذر 1391، صفحه 25-48

چکیده
  با توجه به شدت گیری و تداوم قیام‌های عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا، یک‌بار دیگر این بحث مطرح شده که آیا دامنه این قیام‌ها به سایر مناطق جهان به خصوص آسیای مرکزی و قفقاز کشیده خواهد شد؟ در این بین یکی ...  بیشتر
بررسی و مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در قفقاز جنوبی
بررسی و مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در قفقاز جنوبی
دوره 18، شماره 79 ، آذر 1391، صفحه 49-81

چکیده
  نوشتار حاضر به بررسی و مقایسه مواضع و عملکرد جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در برخی مسائل مهم منطقه‌ای قفقاز جنوبی می‌پردازد. دو کشور در کنار جنبه​های مشترک در نگرش و رویکرد سیاست خارجی خود در ...  بیشتر
چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز
چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز
دوره 18، شماره 79 ، آذر 1391، صفحه 83-3

چکیده
  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و طرح نظریه ژئوپلیتیک نظام نوین جهانی، اگر چه جهان منتهی به نظمی فراگیر نشد، اما تدوین استراتژی‌ها در جهان از فرایند جهانی شدن تاثیر به سزایی پذیرفت. در این راستا هر یک ...  بیشتر
بررسی و تحلیل ماهیت میانجیگری بین‌المللی در بحران ژئوپلیتیک قره‌باغ
بررسی و تحلیل ماهیت میانجیگری بین‌المللی در بحران ژئوپلیتیک قره‌باغ
دوره 18، شماره 79 ، آذر 1391، صفحه 105-137

چکیده
  با گذشت دو دهه از آغاز بحران قره باغ هنوز این بحران حل نشده است و روند کنونی، آینده آن را در هاله‌ای از ابهام نشان می‌دهد. طبق نتایج این پژوهش، از مهمترین موانع حل بحران قره‌باغ نبود رویکرد منسجم در تلاش‌های ...  بیشتر
بررسی رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی
بررسی رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی
دوره 18، شماره 79 ، آذر 1391، صفحه 139-166

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت ویژه ژئوپلیتیک، اقتصادی، تمدنی و استراتژیک همواره در معرض تهدیدهای گوناگون از سوی قدرت‌های بزرگ قرار داشته است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مرزهای تهدید علیه ایران ...  بیشتر