سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه
سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، صفحه 1-23

چکیده
  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اموال دولتی طی چند مرحله و به روش‌های گوناگون به خریداران واگذار شد. افرادی از همین طریق قدرت اقتصادی بالایی به دست آوردند و در پی تحصیل قدرت اقتصادی در صدد اعمال نفوذ ...  بیشتر
روسیه و بهار عربی؛ چالش‌ها و پیامدها
روسیه و بهار عربی؛ چالش‌ها و پیامدها
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، صفحه 25-53

چکیده
  وقوع قیام‌های مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه، نه تنها جهان عرب را به لرزه درآورد، بلکه سایر کشورها را نیز در خصوص پیامدهای آن بیمناک کرد. این جنبش که به تغییر و تحول جدی در کشورهای تونس، مصر، لیبی و ...  بیشتر
پوتین؛ تغییر یا تداوم سیاست خارجی روسیه در دوره جدید
پوتین؛ تغییر یا تداوم سیاست خارجی روسیه در دوره جدید
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، صفحه 55-78

چکیده
  پوتین و تفکرات وی در دوران بعد از جنگ سرد، تاثیرات بسیاری بر سیاست خارجی روسیه داشته است. هر چند پوتین به دنبال افزایش قدرت روسیه به مانند دوران جنگ سرد بوده، اما دریافته است که فضای جنگ سرد و ماهیت نظام ...  بیشتر
دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین و چالش‌های روسیه در قفقاز شمالی
دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین و چالش‌های روسیه در قفقاز شمالی
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، صفحه 79-111

چکیده
  نام قفقاز شمالی در طول 13 سال اخیر با نام ولادیمیر پوتین گره خورده است به گونه‌ای که در ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری روسیه بخشی از گزاره‌های حامیان و منتقدان پوتین معطوف به کارنامه‌ وی در قفقاز ...  بیشتر
جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل در قرن بیست و یکم: سناریوهای متصور
جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل در قرن بیست و یکم: سناریوهای متصور
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، صفحه 113-132

چکیده
     اگرچه قدرت و جایگاه فدراسیون روسیه در نظام بین‌الملل پس از فروپاشی اتحاد شوروی تقلیل یافت، اما از بدو تولد این بازیگر جدید به عنوان وارث اصلی ابرقدرت بزرگ شرق، تمامی ناظران بین‌المللی منتظر ...  بیشتر
چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی
چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، صفحه 132-150

چکیده
  مقاله حاضر معطوف به واکاوی ابعاد نفوذ چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور بر ژئواکونومی آسیای مرکزی است. از منظر نویسنده در پیامد حضور چین در آسیای مرکزی، ژئواکونومی این منطقه تغییر کرده است به گونه‌ای که ...  بیشتر
تاملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی
تاملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، صفحه 151-178

چکیده
  به قدرت رسیدن دموکرات ها به رهبری باراک اوباما به منزله طیف گسترده‌ای از تغییرات در حوزه سیاست خارجی آمریکا بود که در بسیاری از ابعاد، آن را از دوران حاکمیت نومحافظه‌کاران متمایز می‌سازد. یکی از بارزترین ...  بیشتر