تعداد مقالات: 249
139. تأثیر‌ عامل انرژی بر روابط ترکمنستان و چین

دوره 24، شماره 101، بهار 1397، صفحه 87-115

مرتضی نورمحمدی؛ مهناز زارع


141. تاثیر تحولات ژئوپلیتیک اوکراین بر امنیت روسیه از منظر ژئوپلیتیک انتقادی

دوره 23، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 89-123

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ صارم شیراوند


142. بحران آب در آسیای مرکزی و ضرورت مداخله نهادهای بین المللی

دوره 23، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 89-118

معصومه راد گودرزی؛ عسگر صفری


146. سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

دوره 21، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 93-133

مهدی حسینی تقی‌آباد؛ علی کالیراد


147. تحلیلی بر تمایز رفتاری روسیه در اوکراین و شمالگان

دوره 24، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 93-118

سمیه قنبری


148. آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین

دوره 25، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 95-126

ماندانا تیشه یار؛ مجتبی تویسرکانی


150. کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی

دوره 22، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 97-136

الهه کولایی؛ محسن اسلامی؛ قاسم اصولی